La Junta d’Andalusia va publicar una sèrie de manuals d’atenció a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, un dels quals és aquest, Dificultades específicas de aprendizaje: Dislexia. L’objectiu d’aquests manuals és acostar la comunitat educativa a les necessitats específiques de suport educatiu i proporcionar pautes d’intervenció i estratègies a professionals que tenen contacte amb aquest sector de l’alumnat i a les famílies.

Podeu accedir als manuals clicant AQUÍ.

Share This