Projecte de Detecció Precoç de TDA

Projecte de Detecció Precoç de TDA, Dislèxia i Discalcúlia, per l'Hospital de Sant Joan de Déu i les escoles Vedruna Catalunya

Vedruna Catalunya Educació i l’Hospital Sant Joan de Déu signen un conveni de col·laboració i investigació amb l'objetiu de crear eines d’orientació diagnòstica dels principals trastorns d’aprenentatge escolars.

Les dues entitats han estat elaborant eines d’orientació diagnòstica de la dislèxia i de la discalcúlia, i han baremat una eina de detecció del dèficit d’atenció. Els objectius han estat millorar la detecció precoç d’aquests trastorns de l’aprenentatge i contribuir a l’èxit escolar de tots els alumnes en edats primerenques. Els primers resultats de l’anàlisi estadístic són positius i validen aquestes eines com a bones predictores dels Trastorns d’Aprenentatge estudiats a P5. La validesa d’aquests resultats permetran a la comunitat educativa treballar específicament (i de manera precoç) amb els alumnes que obtinguin puntuacions dins de les franges d’alerta en aquests qüestionaris, participant en la millora de les habilitats d’aquests alumnes amb possibles dificultats específiques de l’aprenentatge i contribuint a l’objectiu ET 2020 per reduir l’abandonament prematur i el fracàs escolar.

Veure article sencer

Share This