La Síndrome de l’Emperador: ¿Un problema social o un problema educatiu?

Article acadèmic de Miriam Fernández Barreiros, Violeta Cruz Fernández, Miriam Domínguez Fontenla, Marta Abelleira Docabo  i Ana Amado Mera (publicat a Actas do X Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia, Braga: Universidade do Minho, 2009 ISBN- 978-972-8746-71-1 1881) sobre la síndrome de l’emperador, que vol presentar un enfocament preventiu d’aquesta problemàtica, analitzant els estils educatius parentals i els estils d’afrontament dels conflictes familiars i l’impacte que tenen els mateixos sobre la prevenció i intervenció a la síndrome de l’emperador. En este trabajo presentamos un […]