Miriam Reyes va crear la pàgina web Aprendices visuales, que inclou contes visuals per a nens amb autisme. Va ser mereixedora del premi Premio desafío Mazda 2015.

Share This