L’editorial Alba va publicar el 2008 aquest llibre de Jordi Royo i Isach, Els rebels del benestar. Claus per a la comunicació amb els nous adolescents, sobre els adolescents d’avui.

A la contraportada, s’hi explica: “En l’àmbit familiar, els nous adolescents presenten cinc tipus de conflictes bàsics: el baix rendiment acadèmic; la manca de participació en el repartiment de les tasques domèstiques; l’exigència desmesurada d’amplis horaris d’oci i sortides; la negociació relacionada amb els diners i amb la seva destinació; i l’excessiva exposició a formes d’oci paralitzant: televisió, mòbil o Internet. (…)”.

Share This