Què és bo saber sobre el conflicte?

Article de Paco Cascón Soriano publicat a la Revista de Pedagogía, núm. 287, el juny del 2010.   Es pot accedir a l’article clicant AQUÍ.

Nens amb una major sensibilitat auditiva

Article de Carolina Pinedo publicat a El País el 14 de febrer del 2019 al diari espanyol El País sobre la hiperacusia.   Es pot accedir a l’article clicant AQUÍ.

Què regalar a nens amb hiperactivitat

La Fundacioncadah va publicar aquest article on es proposa coses que per regalar a nens amb hiperactivitat per ajudar-los a millorar diversos aspectes (memòria, destresa psicomotriu, etc.).   Es pot accedir a l’article clicant AQUÍ.

La cal·ligrafia, indicador d’un millor aprenentatge

Article publicat el 25 d’agost del 2013 a la web de FAROS (revista de l’Hospital de Sant Joan de Déu) on s’explica un estudi que conclou que una bona cal·ligrafia és un indicador d’un millor aprenentatge.   Es pot llegir l’article clicant AQUÍ.