Aquest vídeo d’animació, creat per la British Dyslexia Association, mostra d’una manera molt visual i eficaç què és (i què no és) la dislèxia.

Share This